Difuzér Oppio Karkade 80 ml

Skladem
Kód: T2831
249 Kč
Kategorie: Vůně do bytu
Ke každé objednávce nad 960,-Kč obdržíte od nás dárek dle výběru

Je to difuzér se sladkou intrikou vůní, která jako opium vás zachycuje ve vzdáleném snu o ylang ylangu, kadidla a skořice. Zanechává balsamickou stopu jantaru a pižma, která připomíná radost z ibišku. Vůně orientální.

 

Bezpečnostní listy:

BEZPEČNOSTNÍ VĚTY (H): H225 VYSOCE HOŘLAVÁ KAPALINA A PÁRY, H319 ZPŮSOBUJE VÁŽNÉ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ H317 MŮŽE ZPŮSOBIT ALERGICKOU KOŽNÍ REAKCI H411 TOXICKÝ PRO VODNÍ OGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY, OBAL UCHOVÁVEJTE K DISPOZICI S OZNAČENÍ VÝROBKU PO DOBU POUŽÍVÁNÍ P102 UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ P210 CHRAŇTE PŘED TEPLEM/ JISKRAMI/OTEVŘENÝM PLAMENEM/HORKÝMI POVRCHY.- ZÁKAZ KOUŘENÍ. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ DŮKLADNĚ VYPLACHUJTE VODOU, VYJMĚTE KONTAKTNÍ ČOČKY, POKUD JSOU NASAZENY, POKUD JE LZE VYJMOUT SNADNO, POKRAČUJTE VE VYPLACHOVÁNÍ. PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽKY PONOŘTE DO STUDENÉ VODY/ZABALTE DO VLHKÉHO OBVAZU. PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE OPLÁCHNĚTE J VODOU, PŘÍPADNĚ OSPRCHUJTE. V PŘÍPADĚ PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽKY KONTAKTUJTE LÉKAŘE

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.